บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

 

 จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยตัวเอง ทำอย่างไร ?

*** ในบทความต่อจากนี้ไปเราขอใช้คำว่า "บริษัทฯ" แทนคำว่า "บริษัทจำกัด" และ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด"

 

     ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่ไม่ยาก หากเรามีประสบการณ์หรือมีผู้รู้จริงให้คำแนะนำจะช่วยประหยัดเงินได้พอสมควร

      บทความนี้เราขอนำเสนอ วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วยตัวเอง ทั้ง จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง (จด บจก.) และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยตัวเอง (จด หจก.) โดยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงด้านนี้โดยเฉพาะ มาช่วยอธิบายที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทราวงพาณิชย์ ได้มีระบบการจดทะเบียนบริษัทฯ 2 รูปแบบคือ

     1) จดทะเบียนบริษัทฯ แบบยื่นเอกสารโดยตรง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
     2) จดทะเบียนบริษัทฯ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) (อ่านเนื้อหานี้ คลิ๊กที่นี่)
 

1) จดทะเบียนบริษัทฯ แบบยื่นเอกสารโดยตรง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

     ขั้นที่ 1 : เตรียมความพร้อม

               สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ

                   - ชื่อบริษัทฯ ที่เราต้องการ

                   - บัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้ง(บริษัทจำกัดต้องมีอย่างน้อย 3 คน / ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีอย่างน้อย 2 คน)

                   - ทะเบียนบ้านของบริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งกิจการ

                   - ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำกัด ถ้าเป็นบริษัทจำกัด จำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง เพื่อกรอกข้อมูลในฟอร์มจดทะเบียน แต่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) ไม่ต้องมี

                   - ข้อกำหนด รายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เราจะจดจัดตั้ง เช่น การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน อำนาจลงนาม ทุนจดทะเบียน สัดส่วนหุ้น ประเภทกิจการ รูปแบบตราประทับ ฯลฯ

                   - ถ้าไม่พร้อมหรือติดตรงไหน ปรึกษาเราได้นะครับ แต่ถ้าพร้อมแล้วก็อ่านขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผม

     ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบและจองชื่อบริษัทฯ

               เราสามารถตรวจสอบชื่อ บริษัทฯ ที่เราจะใช้ว่าซ้ำกับบริษัทฯอื่นหรือไม่ โดย คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้ ==>> ตรวจสอบและจองชื่อบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับจึงจะตรวจสอบและจองได้)

การตรวจสอบชื่อบริษัทฯ ถ้าชื่อที่เราต้องการจอง ไปซ้ำกับบริษัทฯ อื่น ระบบจะไม่ให้เราจอง ทั้ง ชื่อบริษัทจำกัด และ ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นนิติบุคคลเหมือนกันใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เช่น ถ้าเราต้องการจองชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซเอสเอ็มอี" (เราต้องคีย์คำว่า "บิซเอสเอ็มอี" เท่านั้น ไม่ต้องระบุประเภทนิติบุคคล) แต่ในระบบดันมีชื่อ "บริษัท บิซ เอสเอ็มอี จำกัด" จัดตั้งอยู่แล้ว ระบบจะขึ้นข้อความสีแดงว่า "กรุณาเปลี่ยนชื่อใหม่ เหตุชื่อซ้ำหรือใกล้เคียงกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้ว" ดังรูป

 

หากชื่อไม่ซ้ำ จะขึ้นว่า

"กรุณาตรวจสอบชื่ออีกครั้งว่าชื่อดังกล่าวไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้ว"

แปลว่าไม่ซ้ำ สามารถจองเข้าระบบได้ นอกจากนี้สิ่งที่ควรรู้เรื่องการตรวจสอบชื่อ คือ เราค้นได้โดยใช้ภาษาไทยเท่านั้น (ไม่รองรับการสืบค้นภาษาอื่น)

 

การจองชื่อบริษัทฯ หากตรวจสอบแล้วชื่อไม่ซ้ำเราก็คลิ๊กปุ่ม "จองชื่อนิติบุคคล" และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่มีข้อที่เราควรรู้ดังนี้

 - ข้อมูลบัตรประชาชนของผู้จองชื่อบริษัทฯ ต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯด้วย ห้าม! ไม่ให้ใช้ข้อมูลคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯจอง

 - การกรอกชื่อบริษัทฯ ต้องตัดคำที่บอกประเภทนิติบุคคลออก(ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ) โดย กรอกให้เหลือเฉพาะชื่อบริษัทฯที่เราจะจองเท่านั้น เช่น ต้องการจดบริษัทจำกัดชื่อภาษาไทยเขียนว่า "บริษัท เอบีซี จำกัด"  ให้ใส่เพียง "เอบีซี" เท่านั้น  ภาษาอังกฤษ "ABC CO.,LTD." ให้ใส่เพียง "ABC" เท่านั้น

 - ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีความสอดคล้องกัน ไม่ใช่จะใส่อะไรก็ได้ โดย อาจจะแปล หรือ ทับศัพท์ ก็ได้

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการชื่อภาษาอังกฤษเป็น "RED CAR" อาจใช้ชื่อภาษาไทยเป็น "เรดคาร์" หรือ "รถสีแดง" ก็ได้

สิ่งสำคัญที่ควรรู้คร่าวๆ ก็มีเท่านี้ครับ เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบและส่งชื่อเข้าระบบแล้ว ก็รอผลอนุมัติ ซึ่งถ้าชื่อไม่ผ่าน เราต้อง download ใบจองที่ไม่ผ่านนั้นมาดู เพราะในใบจองที่ไม่ผ่านจะมีเหตุผลระบุให้ท่านทราบ ว่า ทำไมชื่อที่ท่านจองถึงไม่ผ่าน เพื่อให้ท่านปรับปรุงแก้ไขและจองเข้าไปใหม่นะครับ หรือ สายตรงถึงฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล 02-547-4450  หากท่านใดจองชื่อผ่านแล้วก็อ่านขั้นตอนถัดไปกันเลยครับผม

     ขั้นที่ 3 : Download ฟอร์มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ => พิมพ์เอกสารให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเซ็นต์ชื่อ => เตรียมหลักฐานแนบและทำตราประทับบริษัท

 

     ขั้นที่ 4 : ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

หากท่านอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านสามารถยื่นเอกสารจดทะเบียนได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ดังนี้ 

หน่วยงาน
ที่ตั้งปัจจุบัน
 
 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
 โทร. 0 2446 8160-1, 67 , 69 FAX. 0 2446 8191
 
 
 อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
 
 
 อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
 โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66  FAX. 0 2276 7263
 
 
 อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222
 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3
 
อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
โทร.0 2108 6079 Fax. 0 2108 6076 
 
 
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร.0 2143 7921-2
 
 
 ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

 

 

2) จดทะเบียนบริษัทฯ อิเล็กทรอนิกส์(E-Registration)

 

.....กำลังอัปเดทเนื้อหา.......

 search biz dbd search biz rd etracking2

   accounting    hotservice2