บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด(จด หจก.)

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 3 step for reg
1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

ในบทความนี้เราจะกล่าวเฉพาะ ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน ซึ่งเรารับจดทะเบียนให้ท่าน 2 แบบ คือ
1.จดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (จดหจก.)
ทั้ง 2 แบบ มีสถานะเป็น นิติบุคคล และถูกต้องตามกฏหมาย

เพื่อให้บทความนี้กระชับและอ่านง่ายขึ้น เราขอใช้คำว่า "จดทะเบียนบริษัทฯ"
หมายรวมถึง "จดทะเบียนบริษัทจำกัด" ,"จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด" และ "จดทะเบียนนิติบุคคล"

     ปัจจุบันนี้การจดทะเบียนบริษัทฯ ง่ายขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอดีตเราต้องใช้คนถึง 7 คนในการ จดทะเบียนบริษัท แต่ปัจจุบันเราใช้แค่ 3 คน ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว(ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 2 คน) และเราสามารถจดทะเบียนบริษัทฯเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้(ไม่ว่าจะจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด) เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้ และยังเปิดให้มีการ จดทะเบียนบริษัทฯผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Registration)ได้อีกด้วย

     แต่ในความเป็นจริงแล้วการจดทะเบียนบริษัทฯให้เสร็จภายในวันเดียวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิด ใช่ว่ามี 3 คนครบแล้วเดินทางไปขอจดวันเดียวได้เลย จะทำให้ท่านเสียเวลาเปล่าmanheadspin เพราะประโยคที่ว่า "เราสามารถจดทะเบียนบริษัทฯเสร็จสิ้นภายในวันเดียว" นั้น ในทางปฏิบัติ เราต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านให้ครบเสียก่อน เช่น การจองชื่อบริษัทฯ การทำเอกสาร ทำตราประทับ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แผนที่ตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน และอื่นๆ ถ้าทุกอย่างพร้อม ท่านก็สามารถ เดินทางไปยื่นจดทะเบียนบริษัทฯให้เสร็จภายในวันเดียวได้เลย แต่ถ้าท่านยังไม่มีประสบการณ์หรือ ความชำนาญพอในการจดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวท่านเอง ลองอ่านบทความด้านล่างนี้ดูนะครับ ถึง ท่านจะเป็นมือใหม่ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวท่านเองได้

การจดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวเองทำอย่างไร? ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทฯต้องทำอะไรบ้าง?
ตอบ การจดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวเองมี 2 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขั้นตอนดังนี้

 

   ช่องทางที่ 1 : จดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวเองแบบยื่นเอกสารโดยตรง(Walk in)  
 

 1.จองชื่อบริษัท จองชื่อห้างหุ้นส่วน โดยคลิ๊กจองที่ลิ้งค์=>> จองชื่อบริษัทฯกับเว็บกระทรวงพาณิชย์registration walkin pic

   แต่ถ้าต้องการจองด่วนไม่อยากเสียเวลาสมัครสมาชิกเว็บกระทรวงพาณิชย์ ท่านสามารถจองกับเราได้ที่ลิ้งนี้ ลิ้งค์=>> จองชื่อบริษัทฯกับbizsmes.com
 2.พิมพ์แบบฟอร์ม พิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งก่อนจะพิมพ์เอกสารท่านต้องเรียกประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน ตกลงกันให้ดีในเรื่อง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนหุ้น กรรมการอำนาจลงนาม วัตถุประสงค์ของบริษัฯ ฯลฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนบริษัทฯ โดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
     ลิ้งค์=>> ดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
     ลิ้งค์=>> ดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
     แต่ถ้าท่านยังไม่ชำนาญพอหรือไม่มีเวลาพิมพ์ เรามีบริการพิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถพิมพ์เอกสารให้ท่านเสร็จได้ ภายในไม่เกิน 2 ชม.
     - ค่าบริการพิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัท 2,500 บาท
     - ค่าบริการพิมพ์เอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,900 บาท
     ติดต่อเรา Line id : bizsmes หรือ @bizsmes Tel.083-084-8701
 3.แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กรณีจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย แต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ต้องแต่งตั้ง
 4.เตรียมเอกสารแนบ ทำตรายาง สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้
     - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน คนละ 1 ชุด
     - แผนที่ตั้ง(วาดในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมา)
     - ตราประทับบริษัทฯ
     - กรณี มีชาวต่างชาติลงหุ้นด้วย ต้องใช้สำเนาพาสปอร์ตของคนต่างชาติคนละ 1 ชุด และต้องแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร(ตัวจริง) แสดงเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่คนไทยชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด โดยฝากไว้ในบัญชีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนเดียว(คนไทย)
     - กรณี ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ต้องแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร(ตัวจริง) แสดงเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด โดยฝากไว้ในบัญชี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนเดียว
 5.ยื่นเอกสารจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใกล้บ้านท่าน หากท่านเตรียมเอกสารครบ ไม่มีขาดตกบกพร่อง ก็สามารถยื่นจดทะเบียนเสร็จภายในวันนั้นได้เลยครับ แต่เราขอแนะนำให้ท่านไปกดบัตรคิวแต่เช้านะครับ เพราะบางเขตคนเยอะมากถ้าไปตอนบ่ายอาจไม่ได้คิวจดวันนั้น ก็เป็นได้นะครับ

 
   ช่องทางที่ 2 : จดทะเบียนบริษัทฯด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Registration)  
 

 1.ลงทะเบียนระบบ E-Registration : ให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ E-Registration ก่อนนะครับ ซึ่งก่อนลงทะเบียนแต่ละท่านต้องเตรียมข้อมูล บัตรประชาชน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้พร้อม เมื่อพร้อม แล้วก็คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้เลยครับ =>> ลงทะเบียนระบบ E-registrationregistration online pic
 2.ดาวน์โหลดและพริ้นท์ฟอร์มมาเซ็นชื่อ : เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดและพริ้นท์ฟอร์มมาเซ็นชื่อ และนำเอกสารไปยื่นต่อหน้านายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ใกล้บ้านท่าน เพื่อยืนยันตัวตน
 3.ยื่นยัน E-mail ส่วนตัวของแต่ละท่าน หลังจากยื่นเอกสารยืนยันตัวตน จะมีเมลส่งไปที่เมลท่านให้ท่านเข้าไปกดลิ้งค์ Activate User
 4.ป้อนข้อมูลคำขอจดทะเบียนบริษัทฯ เข้าสู่ระบบ : ให้ใช้ Account ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเข้าสู่ระบบและป้อนข้อมูลคำขอจดทะเบียนบริษัทฯ เข้าสู่ระบบ เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบ ลิ้งค์ =>> เข้าสู่ระบบ E-Registration ก่อนจะป้อนข้อมูลเข้าระบบท่านต้องเตรียม ชื่อบริษัทฯ แบบตราประทับ แผนที่บริษัท และ เรียกประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน ตกลงกันให้ดีในเรื่อง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนหุ้น กรรมการ อำนาจลงนาม วัตถุประสงค์ของบริษัฯ ฯลฯ ให้มีข้อมูลพร้อมเสียก่อน
 5.ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หากคำขอจดทะเบียนบริษัทฯของท่านไม่ติดอะไร นายทะเบียนอนุมัติเมื่อไร จะมี E-mail แจ้งกลับมาว่า "แจ้งเตือนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)" ให้ผู้ก่อตั้งทุกคนเข้า ระบบเพื่อลงลายมืออชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ทำได้โดย เข้าระบบ และไปยัง จดทะเบียนนิติบุคคล>ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์>เลือกรายการที่ท่านทำไว้ และ คลิ๊กส่ง SMS-OTP ให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนทำเหมือนกัน จะมีข้อความตัวเลข 6 หลักส่งไปที่เบอร์มือถือของแต่ละท่าน ให้นำเลขมากรอกในระบบให้ครบทุกคน
 6.ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทฯ : เมื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกคนแล้ว ให้ใช้ Account ของกรรมการผู้ทำคำขอ กดยื่นเรื่องและ Print ใบแจ้งค่าธรรมเนียม เพื่อนำใบแจ้งไปชำระค่าธรรมเนียมต่อไป
 7.รอผลและเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที : เมื่อชำระค่าธรรเนียมจดทะเบียนบริษัทฯเสร็จแล้วรอไม่เกิน 1 วันทำการ ท่านก็สามารถ Print หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใบเสร็จ และเริ่มดำเนินกิจการของท่านได้ทันที ส่วนใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียน(ใบ พค.0401)ทางกรมพัฯจะจัดส่งมาให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

 


 จดทะเบียนบริษัทฯกับเรา ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.ส่งข้อมูล   2.เซ็นเอกสาร   3.รอรับเอกสาร-เริ่มต้นธุรกิจได้ทั้นที

promotionbizsmes  จดทะเบียนบริษัทฯกับเรา ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1.ส่งข้อมูล: ให้ท่านติดต่อ รับคำปรึกษา และส่งข้อมูลให้เราจัดการ ที่ไลน์ไอดี bizsmes

  2.เซ็นเอกสาร: เราใช้เวลาพิมพ์เอกสารให้ท่านไม่เกิน 3 ชม.สามารถส่งให้ท่านเซ็นได้ทันที

  3.รอรับเอสการ: เรื่องขั้นตอนที่ยุ่งยากปล่อยให้เราจัดการ ท่านเพียงรอรับเอกสารที่เสร็จแล้ว และเริ่มดำเนินธุรกิจของท่านได้ทันที

  

 ปรึกษาเรา : 083-084-8701 

lineidbizsmes

จดบริษัทฯกับเราวันนี้ แถมฟรี !

ฟรี ! ตราประทับบริษัท/หจก ทั้งออกแบบและจัดทำ 1 อัน
ฟรี ! ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ฟรี ! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ทางอินเตอร์เน็ต)

(ดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มได้จากตารางอัตราค่าบริการด้านล่าง)

reg 63

จากตารางอัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัทฯของเรา

ท่านสามารถเลือกใช้ บริการจดทะเบียนบริษัทฯกับเราได้ 3 ช่องทาง

 

ซึ่งหากจะถามว่า จดทะเบียนบริษัทฯ สะดวก สบายที่สุด ราคาไม่แพง จดแบบไหน ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 1: จดทะเบียนบริษัทฯอิเล็กทรอนิกส์ E-Registration หรือ จดบริษัทฯออนไลน์ หากท่านใช้บริการกับเรา ท่านไม่ต้องเซ็นต์เอกสารเยอะแยะมากมาย ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปต่อคิวที่กระทรวงพาณิชย์ สะดวก สบาย ราคาไม่แพง

 

และหากจะถามว่า จดทะเบียนบริษัทฯเสร็จเร็วที่สุด จดแบบไหน ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 2: จดทะเบียนบริษัทฯแบบด่วน เพราะยื่นเอกสารวันไหนก็เสร็จวันนั้นเลย เราสามารถจดเสร็จภายในวันเดียวได้ หากท่านใช้บริการกับเรา เรามีทีมงานวิ่งไปจดทะเบียนจองคิวแต่เช้าที่กระทรวงพาณิชย์ และจะได้คิวแรกเสมอ เพราะทีมงานเราตื่นเช้ามาก

 

และหากจะถามอีกว่า จดทะเบียนบริษัทฯถูกที่สุด จดแบบไหน ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 3 : เรามีบริการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ จัดส่งให้ทางอีเมล หรือ ทางอีเอ็มเอส ให้ท่าน และท่านสามารถไปยื่นจดด้วยตัวท่านเองจะทำให้ประหยัดที่สุดครับ เพราะราคาค่าทำเอกสารเราคิดไม่แพง และพร้อมจะให้คำปรึกษาและแก้ไขจนกว่าท่านจะจดเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

ทำไมต้องจดบริษัทกับเรา ?

     สำหรับท่านที่ต้องการความ สะดวก รวดเร็วยิ่งกว่า เช่น ไม่มีเวลาไปจดเอง เอกสารยุ่งยาก ไม่อยากต่อคิวที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เข้าใจระบบ ไม่เข้าใจการจดแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจติดปัญหา เรื่องกฎหมาย เรื่องทุนจดทะเบียน เรื่องหุ้น เรื่องกรรมการ อำนาจลงนาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ไว้ใจให้มืออาชีพอย่างเราจัดการเถอะครับ เพียงแค่ ปรึกษาเรา (083-084-8701) ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

"สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจในบริการ ...โดยทีมงานมืออาชีพ"

ทีมงานเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้...

 

ปรึกษาเรา โทร : 083-084-8701

line id : bizsmes  หรือ  @bizsmes

เรายินดีบริการ : จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล จดบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ E-registration จด หจก ออนไลน์ จดทะเบียนธุรกิจ จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท เปิดกิจการ จัดตั้ง หจก จัดตั้งห้างฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT รับเป็นที่ปรึกษา การจดบริษัทด้วยตัวท่านเอง เรายินดีรับจดทะเบียนบริษัททั่วประเทศ รับจดบริษัทราคาถูก รับจดบริษัทด่วน ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรฐาน ไม่ดองงานลูกค้า

 search biz dbd search biz rd etracking2

   accounting    hotservice2