บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

 

 meeting

  จดทะเบียนนิติบุคคล : เรามีบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

      จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท/หจก.

            บริการจัดหาออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า

      จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม บริษัท/หจก. เช่น แก้ไขที่ตั้ง ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ฯลฯ

      จดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด

      จดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชี หรือใช้บริการฝากขายบริษัทจดทะเบียนกับเรา

 

business coworkers ta a ha 

  จดทะเบียนอื่นๆ :

      จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     check true จดทะเบียนประกันสังคม 

     check true จดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     check true จดทะเบียนขออนุญาต จำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่

     check true จดทะเบียนขอใบอนุญาต ธุรกิจ นำเที่ยว

     check true จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

 

 บัญชี-ภาษี : 

   บริการด้านบัญชี-ภาษี

 

 

 บริการอื่นๆ : 

   ขอหนังสือรับรองบริษัท

    จัดซื้อใบหหุ้น/ใบโอนหุ้น

       /สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

   ทำตรายาง

 รับทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

 

ช่องทางการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิย์)

     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้บริการจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดทะเบียนนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) :

     เป็นช่องทางใหม่ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เป็นระบบที่ "สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา"

     หากท่านต้องการจดทะเบียนช่องทางนี้ด้วยตัวเองสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ : https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

 

ช่องทางที่ 2 จดทะเบียนนิติบุคคล แบบยื่นเอกสารโดยตรง ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ :

     ช่องทางนี้ท่านต้อง Download ฟอร์มต่างๆ เช่น บอจ.1 , บอจ.2 , บอจ.3 , หส.1 , หส.2 ฯลฯ จากเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำมากรอกข้อมูลและ Print ออกมาให้ผู้ร่วมก่อตั้งเซ็นต์ และนำไปยื่นจดต่อหน้านายทะเบียนที่รับจด

      หากท่านต้องการจดทะเบียนช่องทางนี้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้ดังนี้

     # download ฟอร์มจดทะเบียน บริษัทจำกัด : http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index

     # download ฟอร์มจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด : http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=942&filename=index

 


 

 

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านจดทะเบียนธุรกิจ ต้องการหาที่ปรึกษา ทีมงานเรายินดีบริการโดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดบริการของเราโดยการ

คลิ๊กที่นี่

 

BiZ SMEs : บริการจดทะเบียนบริษัท

เรามีบริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดหจก จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ จดบริษัทออนไลน์ จองชื่อบริษัทออนไลน์ จองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ พิมพ์เอกสารจัดตั้งบริษัท ทำตรายาง ทำบัญชี ภาษีอากร และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

 

 

   search biz dbd     search biz rd      etracking2    

  accounting hotservice2