บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

เนื้อหา

 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยตัวเองทำอย่างไร ?

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก หากเรามีประสบการณ์หรือมีผู้รู้จริงให้คำแนะนำ หากเราดำเนินการด้วยตัวเอง จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากถึง 5,000 - 10,000 บาทเลยทีเดียว

ตัวอย่าง : นาย A ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

  • กรณี นาย A จ้างบริษัทอื่นให้ดำเนินการแทน : นาย A ต้องจ่ายเงินทั้งหมด ประมาณ 12,000 - 20,000 บาท (ค่าบริการ+ค่าธรรมเนียม )
  • กรณี นาย A จดทะเบียนจัดตั้งด้วยตัวเอง : นาย A จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียม ให้ทางราชการ ประมาณ "6,000-7,000 บาท"

ทีนี้อยากรู้แล้วใช่มั้ยครับว่าต้องทำอย่งไร ?  หากเราไม่มีประสบการณ์และผู้รู้คอยแนะนำลองศึกษาขั้นตอนจากบทความนี้ ดังนี้ครับ

 

ขั้นตอนการจัดตั้้งบริษัทด้วยตัวเอง

1) จองชื่อบริษัทการจองชื่อนิติบุคคลเราสามารถจองได้ด้วยตัวเองฟรี ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th 

    *** หรือ ใช้บริการ จองชื่อบริษัท กับ BiZ SMEs ได้นะครับโดย  คลิ๊กที่นี่

2) เตรียมเอกสารหลักฐานจัดตั้งบริษัท

     2.1) พิมพ์แบบฟอร์มสำหรับจัดตั้งบริษัท Download แบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่ ) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ไม่แต่งตั้งไม่ได้ แต่สามารถแต่งตั้งชั่วคราวได้ เพื่อจดทะเบียน)        

     *** หากยังไม่มีผู้สอบหรือมีปัญหาเรื่องการพิมพ์แบบฟอร์มจัดตั้งบริษัท ใช้ บริการพิมพ์เอกสารจัดตั้งบริษัทออนไลน์ กับ BiZ SMEs ได้นะครับโดย  คลิ๊กที่นี่

     2.2) ทำตราประทับของบริษัท (อ่านกฎเกณฑ์การทำตราประทับของบริษัท คลิ๊กที่นี่)

     2.3) ให้ผู้ก่อตั้งทุกคน เซ็นต์ชื่อ ลงนามในเอกสาร ประทับตราสำคัญของบริษัท และ แนบหลักฐานสำคัญ(สำเนาบัตรประชาชนและแผนที่ตั้งบริษัท)

3) ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

หน่วยงาน

ที่ตั้งปัจจุบัน

 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
 โทร. 0 2446 8160-67, 69 FAX. 0 2446 8191
 อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
 อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
 โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66  FAX. 0 2276 7263
 อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222
 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3
 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4
 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
 โทร.0 2348 3803-5 FAX. 0 2348 3806
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2
 ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

 

 

             accounting       etracking2