โทร : 083-084-8701

brand-logo-registration

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- ค่าบริการ(7,000บ.)

- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบความเหมือนคล้าย 1 ครั้ง (200บ.)

- ค่าธรรมเนียมยื่นจดเครื่องหมายการค้า 1 ครั้ง (1,000บ.)

- ค่าธรรมเนียมยื่นแก้ไข 1 ครั้ง (200บ.)

- ค่ารับใบทะเบียนเครื่องหมายการค้า (600บ.)

รวมทั้งหมด 9,000 บ.ต่อ 1 เครื่องหมาย

 

 

ปรึกษาเรา โทร : 083-084-8701

line id : @bizsme

 

 บทความที่เกี่ยวข้อง : รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก.รับจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. | รับจดแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด | รับจดเลิกและเสร็จชำระบัญชีบริษัท-หจก. | รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า