รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก ทั่วประเทศ : รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจในบริการ โดยทีมงานมืออาชีพ

โทร : 083-084-8701

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

          เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ที่จะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดและเงินทุนเป้าหมายของธุรกิจความจำเป็นในการบริหารจัดการข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกรูปแบบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

     ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำให้รวดเร็วแต่อาจขาดความรอบคอบ สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับ กฎหมายน้อย โดยธุรกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจำหน่ายเทป ซีดี

2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

     2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำธุรกิจเพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
           • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
           • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยจำแนกความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กับประเภทที่ไม่จำกัดจำนวนโดยหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

            • ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
            • ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำได้ยากขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน

     2.2 บริษัท จำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

            • ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมาก จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
            • ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารรูปคณะกรรมการ และบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ

( ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )

 

 มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิซ เอสเอ็มอี จำกัด

BIZ SME CO., LTD.

QRLineBizsmes

Line id : @bizsmes

สายด่วน : 083-084-8701
บริการ : รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูกทั่วประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านบัญชี-ภาษีอากร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

----------------------------------------

Offie :  171/51 ซอยลาดพร้าว 80

          แขวง/เขต วังทองหลาง

          กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. 02-539-4929  Fax. 02-539-3098

e-mail : bizsmes@gmail.com

เปิดทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30 - 17.00 น.

 จดทะเบียนบริษัท  2 edit business  3 end business 


  4 bookname business  5 doc business  6 parbook company 

โปรโมชั่น ! จดทะเบียนบริษัท

promotionBizsmes

 

โปรโมชั่น ! จดแก้ไขบริษัท

registration edit company promotion


 ปรึกษาฟรี ! : 083-084-8701

จดทะเบียนแบบไหนดี?

1mybusiness

 

บัญชี-ภาษี

2accounttax

promotion registration company

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้ประกอบธุรกิจที่จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ไม่ว่าสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด สามารถยื่นจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 87 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (02/05/2557) จาก www.dbd.go.th

3jobnotlike

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองทำอย่างไร ?

6reg manual

 

การจดทะเบียนบริษัทกับเราง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

5 step for reg

 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

    ปัจจุบันนี้เราสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ภายในวันเดียว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้ และใช้ผู้เริ่มก่อตั้งเพียงแค่ 3 คน ก็จดได้แล้ว(เดิมใช้ 7 คน) และยังมีระบบการจดทะเบียนบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เปิดให้ใช้บริการแล้ว ช่วยเพิ่มช่องทางในการจดทะเบียนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
     แต่สำหรับท่านที่ต้องการความ สะดวก รวดเร็วยิ่งกว่า เช่น ไม่มีเวลาไปจดเอง เอกสารยุ่งยาก ไม่อยากต่อคิวที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เข้าใจระบบ ไม่เข้าใจการจดแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจติดปัญหา เรื่องกฎหมาย เรื่องทุนจดทะเบียน เรื่องหุ้น เรื่องกรรมการ อำนาจลงนาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ไว้ใจให้มืออาชีพอย่างเราจัดการเถอะครับ เพียงแค่ ปรึกษาเรา (083-084-8701) ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ปรึกษาเรา : Tel.02-539-4929 , Mobile: 083-084-8701
Line id : bizsmes   หรือ  @bizsmes

บริการของเรา

meetingจดทะเบียนนิติบุคคล : เรามีบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

      จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท/หจก.

      บริการจัดหาออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า

      จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม บริษัท/หจก. เช่น แก้ไขที่ตั้ง ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ฯลฯจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม บริษัท/หจก. เช่น แก้ไขที่ตั้ง ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ฯลฯ

      จดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด

      จดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชี หรือใช้บริการฝากขายบริษัทจดทะเบียนกับเราจดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชี หรือใช้บริการฝากขายบริษัทจดทะเบียนกับเรา

จดทะเบียนอื่นๆ :business coworkers ta a ha

      จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     check true จดทะเบียนประกันสังคม 

     check true จดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     check true จดทะเบียนขออนุญาต จำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่

     check true จดทะเบียนขอใบอนุญาต ธุรกิจ นำเที่ยว

     check true จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

contactetcบัญชี-ภาษี :

   บริการด้านบัญชี-ภาษี

บริการอื่นๆ : 

   ขอหนังสือรับรองบริษัท

    จัดซื้อใบหหุ้น/ใบโอนหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

   ทำตรายาง

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png9.png2.png3.png9.png3.png
วันนี้135
เมื่อวานนี้189
อาทิตย์นี้741
เดือนนี้3825
รวม92393

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

 search biz dbd        search biz rd       etracking2

   accounting       hotservice2